Herken je dit bij je kind?

  • valt snel (van de stoel)
  • is snel uit balans bij spring of hinkel spelletjes
  • is onhandig
  • wordt als laatste gekozen bij ren en balspelen
  • is snel moe na lopen, fietsen of rennenof…
  • werkt met twee handen of in twee richtingen (wisselt veel tussen links en rechts)
  • heeft weinig (of juist te veel) kracht tijdens het kleuren, knippen of schrijven
  • is bang voor de bal (die wordt gegooid)

Tijdens het GRATIS intakegesprek kijken we naar de ontwikkeling van je kind tot nu toe. Heeft je kind eerder hulp gehad en waar ligt de hulpvraag?

In het eerste contact moment (nul-meting) test ik de motoriek van je kind om te zien waar het startpunt ligt en vooral op welk deelgebied.
Hierbij houd ik rekening met de psychomotorische vaardigheden van je kind. Dat wil zeggen dat ook het welbevinden en de succeservaringen voorop zullen staan.
Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt en besproken.
Na 6 weken is er een tussenevaluatie en na 12 weken een eindevaluatie.

Vanaf groep 2 (6 jaar) kunnen kinderen worden aangemeld.