Leesbegeleiding en hulp bij spelling (en dyslexie)

 • Heeft jouw kind een hekel aan lezen?
 • Maakt je kind steeds dezelfde spelfouten?
 • Is er strijd als er thuis met lezen en/of spellen geoefend moet worden?

Niet goed kunnen lezen en spellen doet iets met het zelfvertrouwen van je kind. Bovendien krijgen deze schoolvakken een negatieve lading. Het gevolg is tegenzin en weerstand om met lezen of spelling aan de slag te gaan óf om zelfs maar naar school te gaan.

Gun je kind positieve ervaringen met lezen en spellen door hem of haar aan te melden voor remedial teaching. Tijdens individuele sessies leer ik je kind lees- en spellingstrategieën aan, waardoor het daarna de leesstrategieën en spellingsregels regels beheerst, minder fouten maakt, betere resultaten behaalt en weer plezier krijgt in lezen of spellen.

Hoe ik werk

 • Screening: waar loopt jouw kind precies vast?
 • Opstellen plan
 • 12 weken actief aan de slag, aansluitend bij de leerstijl van je kind
 • Tussentijdse evaluatie na 6 weken
 • Spelenderwijs leren
 • Gericht op vooruitgang, zelfvertrouwen én plezier
 • Aansluiting bij de methode van school
 • Toegang voor ouders en school tot de digitale leeromgeving voor inzage in de voortgang

Je kind is van harte welkom in mijn RT praktijk Inzicht in Alphen aan den Rijn. Online is ook bespreekbaar.

​Leesbegeleiding bij technisch lezen

In mijn praktijk staat het leesplezier voorop. Ook al is het moeilijk, kost het inspanning of gaat het (nog) niet vanzelf. Ik zorg samen met je kind dat lezen weer leuk wordt. Jij en je kind spelen daar een belangrijke rol bij. Als lezen (nog) niet lukt, is dagelijks oefenen belangrijk. We zoeken daarbij naar een manier van leesbegeleiding die past bij jouw kind, zodat het oefenen goed vol te houden is. Samen gaat het lukken!

​Screening

Vanaf midden groep 3 hebben de kinderen alle letters geleerd. Ze kunnen ze dan lezen, schrijven en spellen. Toch gaan er eind groep 3 kinderen met een (grote) achterstand over naar groep 4, omdat het technisch lezen of spelling niet vanzelf gaat. Het is dan niet direct duidelijk waar het probleem ligt en daarom is het zinvol om een screening te doen.

Voordat ik met lees- of spellingbegeleiding begin, start ik daarom standaard met een screening. De voordelen hiervan zijn:

 • Duidelijkheid over het startniveau
 • Eventuele aanwijzingen voor dyslexie komen aan het licht
 • Na 12 weken intensieve begeleiding is aantoonbaar of het gaat om een achterstand die ingelopen kan worden of dat er een hardnekkig probleem is (mogelijke dyslexie)

Spellingbegeleiding

Vanaf eind groep 3 maakt je kind voor het eerst kennis met spellingregels. Hierna komen er ieder leerjaar regels en verschillende categorieën aan bod en worden de woorden langer, zodat je kind ook daar de spellingsregels leert toe te passen.

Spellingregels en categorieën moeten goed geoefend en vooral veel herhaald worden. Dan pas leren kinderen de Nederlandse spelling automatiseren. Denk maar eens aan woorden met -gt of -cht, ei/ij, au/ou, werkwoordspelling en de lange en korte klanken. Want is het nou hout of haut, gebeurd of gebeurt en mollen of molen?

Tijdens de remedial teaching bied ik je kind op actieve en speelse wijze veel herhaling op het gebied van de spellingsregels. Door te oefenen op een manier die past bij jouw kind, worden de regels beter opgeslagen en gaat je kind ze goed toepassen.

Voor kinderen is vooral werkwoordspelling vaak erg abstract. In de begeleiding gaan we spelenderwijs aan de slag met de werkwoorden. Ik zet bewegend leren in om hier sneller houvast in het geheugen aan te geven. Het resultaat is meer plezier op school en betere resultaten.

Taal ontleden

Naast spelling en lezen zijn er in de Nederlandse taal nog meer onderdelen die aangeboden worden op school zoals ontleden (taalkundig en redekundig). Haalt jouw kind het allemaal door elkaar? Dan kan taal een flinke berg worden om tegenop te zien. Misschien geldt dat voor jou bij het helpen met huiswerk ook wel, omdat je er zelf ook niet goed in bent.

Meld je kind dan aan voor de online training ‘Inzicht in taalkundig ontleden. Dit is een training waarbij je kind volledig zelfstandig door de online lessen heen kan gaan.

Aan de hand van instructiefilmpjes en werkbladen in een beveiligde leeromgeving én een online account bij Junior Einstein werkt je kind alle 10 de onderdelen door. Daarna heeft je kind meer inzicht in Nederlandse grammatica en kan het zelfstandig en vol zelfvertrouwen grammatica ook toepassen in vreemde talen.

De kosten van deze training zijn €47,50. Liever twee online hulpmomenten van 30 minuten erbij om te zien of je kind wel op de goede weg is? Dan betaal je €97,50.

Hulp bij dyslexie

Wist je dat:

 • 5% van de kinderen daadwerkelijk dyslexie heeft?
 • Dyslexie erfelijk is?
 • Dyslexie een stoornis in de hersenen is, die niets te maken heeft met het intelligentieniveau?

Dyslexie kan kinderen erg belemmeren in de ontwikkeling. Ze kunnen hierdoor soms niet daadwerkelijk laten zien wat er qua kennis wel aanwezig is. Het lijkt wel alsof ze niet goed uit de verf komen en er zoveel meer in zit dan er op school uit komt.

Dyslexie komt voor op het gebied van lezen, spelling of allebei. Als je kind hardnekkige leesproblemen heeft kan een orthopedagoog een volledig dyslexieonderzoek afnemen en de diagnose stellen. Als duidelijk is dat het inderdaad om ernstige dyslexie gaat, heeft je kind recht op vergoede zorg door een dyslexiebehandelaar.

Twijfel je of jouw kind dyslexie heeft?

Vermoed je dat je kind dyslexie heeft, maar vertelt school je dat je kind ‘te goed scoort’? Laat mij dan een screening doen om te zien of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. Na intensieve begeleiding is aantoonbaar of er sprake is van dyslexie. Wanneer je kind inderdaad dyslexie heeft, maar slechts in lichte mate, heb je helaas geen recht op vergoede dyslexiezorg. Toch heeft je kind alsnog hulp nodig om lezen en/of spellen goed onder de knie te krijgen. Ook daarvoor is mijn remedial teaching uitermate geschikt.