Technisch lezen

Is uw kind gefrustreerd tijdens het lezen of leest uw kind niet graag omdat het moeizaam gaat?
Ik werk met twee interventie methodes: CONNECT en RALFI voor kinderen die leesproblemen ondervinden. Deze interventie methodes zijn uitermate geschikt voor dyslectische kinderen!

Aanmelden kan vanaf groep 3 direct bij de start van het schooljaar.

Meer informatie over die methodes vindt u hieronder:

CONNECT
Klanken en letters wordt aangeboden in de eerste periode van groep 3 (september tot februari). De centrale doelen zijn: klankbewustzijn, letter-klankkoppeling en de aanvankelijke leeshandeling.

Woordherkenning wordt aangeboden voor de tweede periode van groep 3 (februari tot april) De centrale doelen zijn: het volledig omzetten van alle letters binnen een woord om tot woordherkenning te komen, het leren lezen van medeklinkerverbindingen (voorbeeld: kwast, melk, zwerm) en meerlettergrepige woorden (voorbeeld: wandelen, inpakken, onderzetter).
Nauwkeurig lezen is hier belangrijker dan het tempo!

Vloeiend lezen wordt aangeboden vanaf de derde periode van groep 3 (mei-juli) tot eind groep 4. Na groep 4 is deze methode vorm geschikt voor kinderen met ernstige leesproblemen die onvoldoende stilleesvaardigheden hebben om zelfstandig voldoende leeskilometers te maken.
De centrale doelen zijn: het automatiseren van woordherkenning en het vloeiend lezen van een tekst.

rtpraktijk-inzicht-slider-2

RALFI lezen is voor (groepjes) kinderen uit groep 4-8 die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen maar veel te traag blijven lezen, in andere woorden, als zij op een AVI-niveau stil blijven staan. Hierbij wordt gewerkt aan: voorlezen, samen lezen, alleen lezen en daarna herhaald lezen op het niveau van het kind. Door de gerichte directe feedback en de interactie die er is, kan het kind stapsgewijs per sessie vorderingen maken.
De centrale doelen zijn: het verbeteren van de vloeiendheid van het lezen en daarmee het leesniveau. Vooral de techniek van het herhaald lezen is daarbij van belang.

(RALFI staat voor: Repeated, Assisted, Level, Feedback, Interactie).