Zoeken in een encyclopedie

Doe jij dat nog? Ik niet. Zoeken in een encyclopedie is echt zó uit de vorige eeuw. Ja sinds het bestaan van het internet zoeken we de meeste informatie op online. Heel soms nog in een boek, atlas of encyclopedie. Alleen valt te betwisten hoe betrouwbaar sommige...