Snap ‘et dan

Snap ‘et dan

Op steeds meer scholen wordt er overgestapt op IPads en Snappet (digitale vorm van lesgeven voor verschillende vakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en meer). In DIT blog schreef ik al dat niet alle verandering een verbetering is. Ik vind het geen...
Online begeleiding in tijden van onzekerheid

Online begeleiding in tijden van onzekerheid

Sinds zondagavond 15 maart is besloten dat de kids van het basisonderwijs thuis mogen blijven van school i.v.m. het Corona virus. Misschien denk je wel: HELP en nu dan? De stress neemt toe. Hoe organiseer je dat en ook hoe kun je nu in deze tijd toch je kids voorzien...
Een verandering is niet altijd een verbetering

Een verandering is niet altijd een verbetering

In onderwijsland ontkomen we er niet aan: veranderingen. Om altijd maar zo vernieuwend mogelijk les te geven is een interessante gedachte: de wereld verandert dus we moeten mee veranderen qua methodes en leerstijlen. Mee eens. Maar staan we (onderwijsprofessionals,...