Taal

Heeft uw kind een leerprobleem of leerachterstand met betrekking tot:

  • spelling
  • werkwoordspelling
  • zinsbouw
  • taalkundig ontleden (alle woordsoorten benoemen) of redekundig ontleden (alle zinsdelen benoemen)

Met mijn aanpak leer ik uw kind strategieën aan, spellingsregels  of automatiseren hiervan via verschillende werkvormen.

Tijdens de eerste sessie kijk ik wat het instapniveau is om de hulpvraag zo concreet mogelijk te kunnen maken.
Het kan om één onderdeel in de leerstof gaan of om meerdere aspecten die aan de orde komen.
Ik kijk naar wat er op dat moment voor het kind het belangrijkste is en naar hoe we dat doelgericht aan gaan pakken.
Ik speel in op de lesstof, aangeleerde regels en aanpakken van school en als dit gewenst is, kunnen we samen vooruitkijken naar het huiswerk voor school.

Aanmelden kan vanaf groep 3, na de herfstvakantie. Voor hogere groepen kan dat direct bij de start van het schooljaar.