Spelling

Vanaf eind groep 3 maakt je kind voor het eerst kennis met spellingregels. Nadat je kind dit geleerd heeft komen er ieder leerjaar regels en verschillende categorieën aan bod.

Woorden met au/ou, ei/ij zijn hier een voorbeeld van.

Deze spellingregels en categorieën moeten goed geoefend worden en dus veel worden herhaald. Dan pas leren kinderen de Nederlandse spelling automatiseren. Denk maar eens aan woorden met -gt of -cht, ei/ij, au/ou en die lange en korte klanken want is het nou mollen of molen?

Heeft jouw kind moeite om de spellingregels onder de knie te krijgen?
Ik bied inzicht in deze wirwar van regels en ‘weet’ woorden. Voorafgaand aan de begeleiding doe ik een screening om te zien waar we in het 12 wekelijkse spelling traject aan gaan werken. In de begeleiding gaan we spelenderwijs aan de slag met de categorieën en zet ik bewegend leren in om hier sneller houvast in het geheugen aan te geven.

Aanmelden

Werkwoordspelling

Vanaf groep 4 leren kinderen al het verschil tussen een werkwoord (iets wat je kunt doen) en andere woorden. In de jaren die dan volgen maken ze kennis met de verschillende vervoegingen en vanaf de bovenbouw gaan ze ook echt de regels voor de werkwoordspelling toe leren passen. ‘t X kofschip of ‘t sexy fokschaap is zo’n term die kinderen veel gaan toepassen. Voor kinderen is dit vaak erg abstract. In de begeleiding gaan we spelenderwijs aan de slag met de werkwoorden en zet ik bewegend leren in om hier sneller houvast in het geheugen aan te geven. Voorafgaand van de begeleiding start ik met een screening naar het startniveau zodat ik weet waar we doelgericht aan gaan werken.
Kan jouw kind ook de regels niet allemaal onthouden of raakt je kind in de war door alle termen zoals sterke werkwoorden, zwakke werkwoorden, verleden tijd, tegenwoordige tijd, voltooid deelwoord enz enz? Om die frustraties en wirwar in het hoofd op te helderen is het fijn om samen dit onderdeel van de Nederlandse taal aan te pakken.

Aanmelden