Herken je dit?

Situatie 1
Je kind in groep 2:

 • Telt objecten niet aanwijzend 
 • overziet hoeveelheden tot 5 niet in één keer
 • Heeft een wisselende telrichting

Situatie 2
Je kind in groep 3-8:

 • Telt nog op de vingers
 • Heeft de grootste moeite met sommen tot 10, 20 en 100 om ze snel uit het hoofd uit te rekenen
 • Kan geen strategieën toepassen om het hoofdrekenen te versnellen

De aanpak van school voor de al reeds aangeboden stof werkte niet voor jouw kind. Ook extra hulp thuis of op school via die werkwijze bleek niet genoeg.

Daarom leer ik je kind in 6 basislessen Hands-on rekenen tot minimaal 10(000)

Zodat je kind:

 • kan (hoofd)rekenen tot minimaal 10(000)
 • de strategieën kent om handig te rekenen tot 10(000)
 • inzicht heeft in de handelingen die daarvoor nodig zijn
 • zelfvertrouwen en succeservaringen genoeg heeft
 • rekenen weer met de groep kan meedoen
 • Thuis geen stennis meer maakt om te rekenen

Situatie 3
Je kind in groep 5-8:

 • kent de keer- en deeltafels nog niet
 • Mist het overzicht om te rekenen met breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen
 • Wisselt bij klokkijken en het meten met maten steeds de richting om
 • Verhaaltjes sommen/ CITOvraagstukken

Tijdens de eerste sessie kijk ik met behulp van een rekenonderzoek wat het instapniveau is om de hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen formuleren.
Het kan om één (sub)onderdeel in de leerstof gaan of om meerdere aspecten die aan de orde komen.

Ik kijk naar wat er op dat moment voor het kind het belangrijkste is en naar hoe we dat doelgericht aan gaan pakken. Ik maak gebruik van bewegend leren en remediërende methodes omdat de tot nu toe aangeboden stof op die aangeboden manier niet bleek te werken. Natuurlijk houd ik rekening met de manieren van school en zal daar wel zoveel mogelijk (indien gewenst) bij aansluiten.

Nadat het plan is gemaakt en besproken volgt er na een aantal weken een tussen evaluatie en op het einde van het traject een eindevaluatie

Aanmelden kan vanaf groep 2, na de herfstvakantie. Voor hogere groepen kan dat al direct bij de start van het schooljaar.