Privacyverklaring

mei 2018

Sinds 25 mei is de wet AVG van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ik heb daarom deze privacyverklaring opgesteld zodat ik je beter kan informeren over hoe ik met gegevens van jou en je kind(eren) omga.

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op.

Mijn gegevens:

RTpraktijk Inzicht
t.n.v. Linda Tukker
linda@rtpraktijk-inzicht.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Groep van de leerling
 • School
 • Gegevens van school m.b.t. de ontwikkeling van het kind
 • Social media-accounts
 • Websiteadressen

Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens.
Deze zijn vaak van invloed op de ontwikkeling van het kind.

Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

RTpraktijk Inzicht als verwerkingsverantwoordelijke volgens de wet AVG.

Ik bepaal welke gegevens ik nodig heb van ouder, kind of een derde persoon, wat het doel daarvan is en hoe lang ik dat bewaar. In deze privacyverklaring staat uitgesplitst wat ik wanneer verwerk en hoe lang ik het bewaar.

Leerlingen

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor (online) remedial teaching werk ik met een intake formulier. Daarvan verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • (Mobiel)telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens

Denk hierbij aan bijzonderheden rondom de bevalling, kinderziekten, medicijngebruik, eventuele problemen aan ogen, oren of praatproblemen.

 • Bijzonderheden in het gezin of het voorkomen van leerproblemen zoals Dyslexie of ADHD
 • Samenstelling gezin (ouders met naam en achtergrond, opleiding en beroep, broertjes zusjes met naam en leeftijd)
 • Gegevens van ontwikkelingen op school

Denk hierbij aan doublure, leerproblemen, (welke hulp is er tot nu toe geweest)
Het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement

Deze bovenstaande persoonsgegevens ontvang ik via het intakeformulier om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

Ik gebruik de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de begeleiding
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school, indien nodig,
  na toestemming van ouders
 • Het gebruik van oefenwebsites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.
 • Het mogelijk maken van gebruik van de leeromgeving Mijn Superkracht
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag, indien nodig
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding, indien nodig

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding. De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouder(s) of verzorger(s).

Bewaartermijnen leerling gegegevens

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die voor
  de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn via de beroepscode remedial teachers.
  De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en
  gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van
  het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te
  bewaren, verwijder ik direct.

 

Contactpersonen van de school

Via mijn toestemmingsformulier verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijg ik van de ouders van een leerling.

Dat zijn onderstaande persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Mobiel) telefoonnummers
 • E-mailadres(sen)

Deze gegevens gebruik ik om contact op te nemen na toestemming van ouders en/of een account aan te maken in de leeromgeving. Binnen deze omgeving vindt de communicatie met leerling, ouders en eventueel de leerkracht plaats.

Ik heb dus het recht je persoonsgegevens te verwerken zodat ik de overeenkomst met de ouders van de leerling mogelijk kan maken.
Zonder deze gegevens kan ik geen begeleiding bieden.
Ik heb deze gegevens nodig om contact op te kunnen nemen met de school van je kind.

Bewaartermijnen contact gegevens van school

 • Deze bovengenoemde gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden de gegevens van de contactpersoon
  binnen 30 dagen verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen ik werk met deze gegevens en zitten achter wachtwoorden of zijn veilig opgeborgen. Bij het inloggen via de digitale leeromgeving van Mijn Superkracht wordt er twee keer om een wachtwoord gevraagd (tweede keer is per sms).

 

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt zolang ik jouw gegevens verwerk. Je hebt invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Inzage, rectificatie en wissing

Wil je weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk wil je mij verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. Dat is mogelijk.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken voor gegevens die bijvoorbeeld verouderd zijn of niet langer relevant zijn voor de begeleiding.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij digitaal of op papier te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens verkregen voor de begeleiding van je kind, op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de begeleiding.

Klachten

Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht je die hebben over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga.

 

Cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten werken worden cookies gebruikt.

Analytische cookies

Ik houd statistieken bij via Google Analytics. Ik wil namelijk graag weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat hierop in kan spelen. Hiervoor gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Facebook

Ik gebruik cookies van Facebook om te zien welke producten bekeken worden en welke  advertenties ik het beste zou kunnen tonen. Deze cookies leggen informatie vast over de manier waarop je mijn website gebruikt. Hierdoor kan ik relevantere Facebook-advertenties inzetten aan de bezoekers van mijn website. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Cookies kun je uitschakelen of verwijderen. Dit doe je via je browserinstellingen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website kun je links naar andere websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een andere website. Vanaf dat moment verlaat je mijn website en worden er via mijn website geen cookies meer gebruikt.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen, mocht dat tijdens het begeleidingstraject zijn dan zal ik je daarvan direct op de hoogte stellen. Bovenin zal de laatst gewijzigde datum staan.