Motoriek

Heeft uw kind moeite met grove motoriek?
evenwicht/ balanceren/rennen/springen/huppelen/hinkelen etc.
of…
Heeft uw kind moeite met: het vasthouden van een schaar, potlood of pen. Kracht kunnen zetten tijdens het kleuren, tekenen en het leren schrijven?
Dit valt onder fijne motoriek.

Tijdens de eerste sessie kijk ik met behulp van een leeftijdsgebonden toets of handschriftanalyse wat het instapniveau is om de hulpvraag zo concreet mogelijk te kunnen maken. Het kan om één (sub)onderdeel gaan of om meerdere aspecten die aan de orde komen.

Ik kijk naar wat er op dat moment voor het kind het belangrijkste is en naar hoe we dat doelgericht aan gaan pakken. Dit bestaat voornamelijk uit: bewegingskaarten van de methode ‘schrijven zonder pen’ en motorisch gerelateerde handelingen. Dit kan worden ingezet bij zowel grove als fijne motoriek. Dit is om het lichaam en het brein verder te ontwikkelen.

Vanaf groep 2 kunnen kinderen worden aangemeld.