Hoe wankel is de basis?

Hoe wankel is de basis?

De kerstvakantie is voorbij en de tijd van toetsen komt met rasse schreden dichterbij.HELP!Denk jij dat ook? Is de basis wankel of staat er een sterke fundering? Deze eerste dagen na die twee weken ‘niks doen’ zijn nodig om die breintjes van je leerlingen weer in de...

Let daar maar eens op!

De rapporten zijn weer in aantocht.In deze weken voor de zomervakantie is het altijd spannend: zijn de leerlingen gegroeid? Hoeveel dan? Is dat terug te zien en als er wat anders zichtbaar is, hoe komt dat dan?Als leerkracht was ik daar altijd druk mee en nu als...
Cito druk, bezwijkt jouw kind onder die druk?

Cito druk, bezwijkt jouw kind onder die druk?

Nee de cito toetsen zijn niet het belangrijkste, er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind van groep 1 tot en met groep 8. Ja dat klopt deels. Niet iedereen weet dat vanaf groep 6 begrijpend lezen en rekenen de belangrijkste peilers zijn waar het eindadvies...
HELP! De cito toetsen staan voor de deur!

HELP! De cito toetsen staan voor de deur!

De kinderen zijn deze week voor het eerst na een periode van thuisonderwijs weer met elkaar als complete groep in één klaslokaal en dat in de toetsmaand… Veel scholen besloten toch om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen te willen meten in deze...