BLOG Leren moet wel leuk blijven<br />
Bewegend leren

Er vliegt een schrift met schrijfgerei door de kamer.

“Ik kan het toch niet, het gaat altijd fout!”
“Wéér verkeerd geschreven (of gelezen)”
“Ik kan dat niet onthouden!” 

De frustraties lopen hoog op en het verdriet is duidelijk zichtbaar. Mijn leerling wil óók wat haar medeleerlingen kunnen: leren zonder moeite.
Voor de leerlingen die bij mij voor het eerst in de praktijk komen is dat een gepasseerd station. Het gaat (voor hun gevoel) soms zo slecht op school, waardoor ze niet meer naar school willen.

Scenario’s zoals: met buikpijn naar school gaan, huilen voor schooltijd of bij het slapen gaan, het is bijna standaard voor deze leerling(en).

Negatieve spiraal
Er is dan zo’n negatieve spiraal ontstaan. Die hebben natuurlijk nooit 1 makkelijk aan te wijzen oorzaak. Het is meestal een opeenstapeling van facetten:

  • de uitleg gaat te vluchtig
  • de leeraanpak voor de klas is niet de leeraanpak voor deze leerling
  • het werkgeheugen is te snel overbelast door een zee aan informatie
  • er is een (mogelijke) leerstoornis die het leren bemoeilijkt
  • er is afleiding in de leeromgeving
  • er is een niet stabiele thuissituatie
  • er zijn veel leerkrachten wisselingen
  • andere leerlingen die goed presteren krijgen complimenten
  • de leerling ontwikkelt een laag en negatief zelfbeeld
  • de leerling neemt een vastgeroeste mindset aan 

Het enige dat wél overeenkomt tussen de leerlingen in mijn praktijk, is dat de leerlingen zich in de klas niet gehoord, gezien en begrepen voelen. Ze worden overvraagd en stevenen af op een burn-out en eventueel thuiszitten.

Heb jij ook gefrustreerde leerlingen in de klas of begeleiding?
Waarschijnlijk is de frustratie ook bij hen opgelopen doordat de lesstof te snel gaat en er in de basisvaardigheden nog te weinig is geautomatiseerd. Ze kunnen bij het minste of geringste hun spullen aan de kant gooien of op iemand anders zitten te vitten als hulpkreet naar jou toe. Ze geven daarmee aan: help ik red het niet alleen!

De stress moet van het leren af
Ga in gesprek over wat er wel lukt en wat de behoeften van de leerling zijn. Om een leerling uit die stress rondom het leren te krijgen kun je een hoop dingen toepassen, maar één van de beste manieren is spelenderwijs of bewegend leren en een externe mee laten kijken m.b.t. gedrag of psychomotoriek.

Waarom een andere manier van leren toepassen?
Omdat je met spelen het plezier terug brengt en je leerling lijkt niet door te hebben dat hij of zij toch vakinhoudelijk bezig is. Versterkend is het wanneer een vriend(in) mee mag helpen om de activiteit ten uitvoer te brengen. 

De uitleg achter de theorie
Door bewegend of spelenderwijs leren zijn de hersenen van je leerlingen actiever: beide hersenhelften worden tegelijkertijd gebruikt. Hierdoor worden betere netwerken aangelegd om de informatie bij reeds opgedane kennis te linken (zie het als een kapstok met meerdere haakjes). Doordat er plezier is tijdens deze manier van leren wordt de lesstof doorgezet naar het langetermijngeheugen. Dat zorgt er weer voor dat er een transfer mogelijk is op een later tijdstip in een andere leersituatie. Bij structurele inzet van bewegend leren (lees 2 jaar lang, 3x per week bij lezen, taal en spelling), is er aangetoond dat er een leerwinst mogelijk is van 5 onderwijsmaanden.

Onze doelgroep
Die winst is het meest zichtbaar bij leerlingen die lage scores halen. Voor jou en mij zijn dat nou net de leerlingen die deze anders dan anders aanpak nodig hebben. Ook al zijn je leerlingen taaldenkers of beelddenkers, bewegend leren werkt voor beide doelgroepen. Tijdens het bewegend en spelenderwijs leren zijn je leerlingen bezig met hardop benoemen wat ze zien én het uitrekenen of analyseren van sommen of woorden. Bewegend leren biedt dus de overlap.

Om de stress dus van het leren af te halen is het nodig het plezier weer terug te brengen bij je leerling(en). Probeer het eens uit en laat mij weten of je effect ziet!

Wil je voor de zomervakantie nog aan de slag met een training bewegend leren zodat jij jouw leerlingen optimaal kan helpen? Dan kan dat op aanvraag in mei of juli op een maandagmiddag of woensdag. 

Training Inzicht in bewegend leren