Ondersteunend tekenen is: de gesproken boodschap, direct ondersteunen met een tekening terwijl die boodschap vertelt wordt. Je tekent alleen de kern mee. De tekening bestaat uit weinig details en wordt met woorden ondersteund. Je kunt dus spreken van een getekende samenvatting.

Wat is een TOS?

Als je (nog) niet bekend bent met een TOS (taalontwikkelingsstoornis), weet dan dat dit een stoornis in het talige deel van het brein is. Dit kan erfelijk zijn maar hoeft niet. De signalen lijken ook sterk op die van een leerling met dyslexie qua verwerking in het brein. Er worden lastig verbindingen gelegd aan reeds aangeleerde kennis. Daarnaast kan er bij het praten ook een probleem zijn (daarover lees je zo meer). Een TOS heb je je hele leven en komt in verschillende gradaties voor.

Doordat er nog weinig bekend is over TOS ben ik mij de laatste jaren meer gaan specialiseren in TOS en werk ik sinds 1,5 jaar met ondersteunend tekenen bij TOS. Want 5-7% van de bevolking heeft een TOS. Als je dan bedenkt dat er ongeveer 30 leerlingen in een klas zitten dan zijn dit er 1 à 2 per klas. Vraag maar eens rond op een school hoeveel leerlingen er een TOS hebben. Je zal horen dat het er minder zijn dan dat er groepen zijn. Er zitten dus zeer waarschijnlijk leerlingen op die school die nog niet gesignaleerd zijn met een mogelijke TOS. Daarom is mijn missie m.b.t. TOS dat er meer bekendheid komt en dat het ondersteunend tekenen meer en meer ingezet zal worden bij leerlingen.

Zonder TOS

Echter is het ondersteunend tekenen ook los te koppelen van TOS want voor leerlingen op de basisschool zonder TOS kan het ook bijdragen aan een betere informatie verwerking en reactie op die informatie. Denk bijvoorbeeld bij leerlingen met Nederlands als tweede taal, bij een taalachterstand, leerlingen die visueel zijn ingesteld of kinderen met een stoornis zoals dyslexie of autisme.

Hoe werkt het dan?

De inzet van ondersteunend tekenen bij een TOS werkt voor de persoon met een TOS versterkend. Doordat de persoon met een TOS luistert en tegelijkertijd meekijkt, komt de informatie binnen. Doordat je tekent, vertraag je de informatie en zo krijgt de toehoorder dus meer tijd om die informatie te verwerken. Die tijd is heel belangrijk omdat de verwerking in het brein nou eenmaal niet vlekkeloos verloopt bij mensen met een TOS. Na afloop van dat tekeningetje kan deze persoon reageren op de binnengekomen (en verwerkte) boodschap.

Elke TOS is anders

Bij mensen met een TOS kan de productie van die reactie op de boodschap anders zijn. De één heeft moeite met de uitspraak, de ander moeite met het goed bouwen van zinnen, volledige zinnen maken, het vervoegen van woorden of moeite om op woorden te komen.

Cadeautje voor jou!

Heb jij leerlingen in de begeleiding met een TOS? Dan is wellicht ook een fijne tool voor jou zodat jij jouw leerlingen weer optimaal kunt ondersteunen in hun ontwikkeling. Maandagavond 11 april geef ik van 18:30 uur tot uiterlijk 21: 30 uur een GRATIS PILOT workshop ondersteunend tekenen (bij TOS). We nemen de theorie door maar gaan zeker samen tekenen. Ben jij die avond vrij en kun jij deze pilot dus goed gebruiken? Stuur gauw een reactie via: linda@rtpraktijk-inzicht.nl er zijn namelijk onverwacht twee plekjes vrij dus pak je kans!
Zie ik je maandagavond?