Lezers tip:

zit jouw kind of leerling nog niet in groep 8? Ook dan kun je hier nuttige informatie lezen wat voor hem of haar van toepassing is want elk aspect van het leren en ontwikkelen is belangrijk.

10 minuten gesprekken

Het is november en dus worden er in groep 8 oudergesprekken gevoerd over het schooladvies.
Soms is het even schrikken want nu er nog geen citotoetsen zijn geweest worden er wel adviezen bijgesteld. Hoe kan dat dan? Denken veel ouders. Dat is op basis van de werkhouding, taakgerichtheid, de werkverzorging en/ of het gedrag in de klas tezamen met de methode gebonden toetsen die sinds september wel zijn afgenomen voor de vakken zoals rekenen, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling.

Als de werkhouding, het gedrag, de verzorging van het werk (wat) minder nauwkeurig is dan voorheen, zijn er leerkrachten die het schooladvies naar beneden bijstellen. Als ze zien dat het eerder gegeven schooladvies er wel in zit, maar het er (nu in de klas) niet uitkomt, dan kan dat hiermee te maken hebben.

Ze hopen dan zo je kind/ leerling wakker te schudden en inzicht te bieden in hoe erg dat van invloed kan zijn.

Eigenaarschap

Het is dus goed om je kind of leerling hiervan bewust te maken. Over het te snel maken van het huiswerk of op toetsen punten te laten liggen door onnauwkeurigheid. Zo kweek je eigenaarschap! Het is slim om samen een plannetje te maken en je kind/ leerling verantwoordelijk te maken voor de doelen die behaald dienen te worden. Goede vragen om eens over na te denken zijn:

  • Wat is er nodig om die motivatie tot stand te brengen
  • Is een kritische blik op de tussenantwoorden en het definitieve antwoord een noodzaak?
  • Is de manier van leren die gebruikt wordt de beste aanpak?

Maak een plan

Betrek de leerkracht daarbij en zorg dat het een plan voor jullie allemaal is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat *vul naam in* laat zien wat hij/ zij kan?
Stel deadlines aan de tussenstapjes want in januari/ februari zijn er weer toetsen en hoogstwaarschijnlijk komt het onderwerp online onderwijs weer ter sprake in de komende persconferentie, dus maak daar ook samen afspraken over. Laat niks aan het toeval over.
Hoe wordt die online en offline tijd nuttig besteed en ook hier is het weer nodig om te kijken welke doelen er behaald dienen te worden en hoe dat in de praktijk tot uitvoering mogelijk zal zijn.

Voorbeelden uit de praktijk

In mijn praktijk zie ik dat leerlingen op het vakgebied rekenen de meeste punten laten liggen. Dat heeft alles te maken met het goed inzetten van kladpapier, de tussenantwoorden narekenen en het eindantwoord vergelijken met de vraag die beantwoord dient te worden. Want als je een verhaalsom hebt waarbij je de korting moet berekenen met de vraag naar de nieuwe prijs, dan is het wel handig dat je daar antwoord op geeft en niet alleen de korting weergeeft. Bij cijferend rekenen met lenen (als je geleend hebt wat gebeurt er dan met dat getal en het getal waarvoor je dat lenen moest toepassen?). De vragen van begrijpend lezen zijn meer dan 50% opzoekvragen dus het is zonde als het bewijs wel in de tekst staat maar dit niet gevonden wordt.

Ga dus eens in gesprek en werk terug van het einddoel naar tussendoelen die je in kleine stapjes weergeeft. Succes met het positief beïnvloeden van het schooladvies!