afbeelding via freepik.com

Moeten is een groot woord maar laat het een dringend advies aan je zijn, om bij het ‘vakgebied’ woordenschat bewegend leren in te zetten om nieuwe begrippen goed in het geheugen te prenten.

Woordenschat is vooral van belang bij begrijpend lezen en in ons dagelijks taalgebruik zijn we er volop afhankelijk van.
Als je weinig kennis hebt van woord betekenissen heb je een kleine woordenschat en kun je in de maatschappij van vandaag maar moeilijk meekomen. Daarom wil ik de aandacht vestigen op woordenschat in dit blog. Gecombineerd met een nog oh-zo-belangrijke peiler: bewegend leren.

Begrijpend lezen is minder populair

Tijdens teamtrainingen mogen de onderwijsprofessionals zich een weg banen door de vakken met spellen die in circuitvorm uitgestald liggen, waarbij ze zelf mogen kiezen waar ze aan het bewegen zijn en inspiratie opdoen. Dat het onderdeel begrijpend lezen het zwaar te verduren heeft tijdens zo’n training is opvallend. De spellen worden amper aangeraakt en alleen vluchtig bekeken. Waarom? Omdat het makkelijker/veiliger/voor de hand liggender is dat je bewegend leren inzet bij spelling of rekenen.

Ogen openen

Waarom dan mijn dringende advies om toch met het ‘vak’ woordenschat in beweging te komen? Omdat het aanleren van nieuwe woorden tegenwoordig heel auditief en kortstondig gaat in de midden- en bovenbouw. Het vertragen, herhalen en inoefenen is nog steeds noodzakelijk om nieuwe woorden tot je eigen woordenschat te mogen rekenen. Te werk gaan volgens de Viertakt van Verhallen, is nog steeds de beste manier.

Ik heb op de PABO geleerd dat je een woord minimaal 7 keer moet zien/horen/voelen/proeven/ervaren om te laten verankeren in je (lange termijn) geheugen. Zo worden er elke keer weer nieuwe verbindingen in het brein gelegd door nieuwe informatie aan oude te koppelen en dus het netwerkje rondom een begrip zo groot mogelijk te krijgen. Daar heb je dan in je hele leven weer profijt van.

Dus

Ga woorden laten sorteren per thema, laat kinderen begrippen bij betekenissen zoeken en laat ze daarbij lekker bewegen, spelen en handelen, kortom: actief bezig zijn met de leerstof.

Hoe?

Dat leer ik je graag op woensdag 8 september in mijn webinar over bewegend leren en woordenschat.
Dan geef ik je voorbeelden van thema’s en werkvormen die je in kunt zetten én… je krijgt na afloop een spel GRATIS zodat jij met je leerlingen aan de slag kunt. Tip jij de mensen voor wie dit ook mogelijk interessant is? Er zijn nog minder dan 30 plekken beschikbaar. Dus zorg dat je je snel aangemeld hebt en zeker bent van een plekje.