In mijn vorige blog beschreef ik al 3 boeken. Dit is het vervolg van mijn persoonlijke aanraders omtrent bewegend leren en het brein. Hieronder volgen nog 5 boeken door mij belicht. Pik er voor jezelf uit wat interessant is want het is een lang blog geworden.

Dyslexie en touwtje springen- Marijke van Vuure

Dit boek is voor ouders van kinderen met een lees- en/of spellingprobleem een duidelijk boek waarin wordt uitgelegd hoe we leren lezen, welke rol onze motoriek speelt bij het leren en ontwikkelen. Welke aspecten er nog meer een rol kunnen spelen bij een leesprobleem (ogen, oren, geheugen, de omgevingsfactoren van een leerling en stress). Er worden vele praktische tips gegeven die je zelf met je kind kunt doen.

Let op! Oefeningen zoals touwtje springen vermindert dyslexie of een leesprobleem niet, maar helpt de connecties in het brein te versterken die de automatisering van het lezen en schrijven met zich mee brengen. Daarbij is wel de positieve kanttekening te maken dat, doordat je inzet op motoriek, de kinderen niet het gevoel hebben bezig te zijn met lezen. Dit draagt zeker bij aan de ontwikkeling met stressvermindering als gevolg rondom het ‘moeilijke’ vak.

Leren lezen doe je met je lijf – Marijke van Vuure

In dit boek wordt mooi beschreven hoe we leren lezen, het belang van de fijne motoriek en dat deze in verbinding staat met het lees- en schrijfproces. Het belang van de ogen en stress (verkrampt ademhalen) worden hierin niet vergeten. Dit wordt vaak overgeslagen in het interventieproces op school. Er wordt snel gedacht aan dyslexie i.p.v. dat er ook eerst nog gekeken wordt naar deze onderliggende factoren. Een echte must read voor onderwijsprofessionals en iedereen die in de bovengenoemde onderwerpen geïnteresseerd is.

Marijke geeft in dit boek aan dat het zinvol is om eerst te werken aan de onderliggende problemen en dan pas het lezen. Dit om de stress van het lezen af te halen. Meeste ouders en onderwijsprofessionals durven dit niet aan. Zelf werk ik in mijn praktijk voornamelijk aan de motoriek i.c.m. het leerprobleem. Je kunt werken aan het ‘het hier en nu probleem’ (in dit geval het leren lezen) maar de onderliggende oorzaken moeten niet genegeerd worden en dus zeker meegenomen worden in de begeleiding (zowel thuis, op school als bij de externe expert).

Ik zie het anders – Marc Litière

Een super interessant boek als het gaat om richtingsmoeilijkheden (van letters, cijfers, woorden, het starten van een taak m.b.t. rekenen enz). Op de eerste bladzijden van het boek kun je proberen teksten te lezen die anders geschreven zijn dan jij en ik (waarschijnlijk) gewend zijn. Je wordt hierdoor meteen weer met je neus op de feiten gedrukt en krijgt respect (als je dat nog niet had) voor leerlingen die dagelijks te maken hebben met richtingsmoeilijkheden.

Alle soorten van richtingsmoeilijkheden worden besproken, hoe je het kunt signaleren bij een leerling en hoe je ze het beste kunt aanpakken. Een boek met veel voorbeelden en praktische tips en het vertelt je ook wat je vooral NIET moet doen.

Laat je hersenen niet zitten – Erik Scherder

Na deze corona periode hebben we zelf allemaal aan den lijve ondervonden wat veel thuisZITTEN met je doet. Begrippen zoals corona kilo’s en de app ‘ommetje’ zijn ‘hot.’ We kennen hem bijna allemaal: Professor dokter Erik Scherder, die vooral bekend is, van zijn enthousiasmerende presentaties in begrijpelijke taal over ons brein in het tv programma ‘De wereld draait door.’

In dit boek neemt Erik Scherder je mee op zijn pad langs onderzoeken die gedaan zijn over: lui zijn, zitten, een inactieve leefstijl en natuurlijk wat we daartegen kunnen doen. Het leuke aan dit boek vind ik, dat hij schrijft zoals hij praat. Hierdoor blijft het boek, dat vol voetnoten staat met literatuurverwijzingen, wel leesbaar.

In hoofdstuk 6 en 7 gaat hij dieper in op de effecten van bewegen voor het brein en leerproblemen, ziektes en aandoeningen. Het boek is een betoog over in actie komen, je brein alert houden en jezelf uitdagen zodat je zoveel mogelijk/ zo lang mogelijk voorkomt dat je op je oude dag te maken krijgt met een inactieve leefstijl.

Ken je brein … en haal eruit wat erin zit – JoAnn Deak & Terrence Deak

Dit boek is het vervolg van ‘Je fantastische elastische brein’ en is echt geschreven voor de pubers. In dit boek staan mooie duidelijke illustraties van hoe je brein in elkaar steekt. De invloed van hormonen wordt onder andere helder uitgelegd, net als hoe belangrijk slaap is en wat voor een rol emoties spelen. Verder staan er ‘wist je datjes’, handige tips en een leuk proefje met ijsjes in. Dit boek is ook erg geschikt voor volwassenen.

Heb jij nog een gouden tip over boeken die hier niet tussen staan? Laat je het mij dan weten? Ook ik verdiep mij graag in deze interessante stof over bewegen en het brein. Een aantal van deze boeken zijn ook weer de uitgangspunten voor mijn GRATIS webinar op 10 maart over Bewegend leren in de bovenbouw.
Ben jij daar bij?