Nee de cito toetsen zijn niet het belangrijkste, er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind van groep 1 tot en met groep 8.

Ja dat klopt deels. Niet iedereen weet dat vanaf groep 6 begrijpend lezen en rekenen de belangrijkste peilers zijn waar het eindadvies van een groep 8 leerling ‘vanaf hangt’. Daarom mijn blog over cito druk.
Wist je dit niet en denk je dat er meer ouders zijn die niet weten hoeveel druk er ligt op het goed presteren voor rekenen en begrijpend lezen?
Deel deze informatie dan gerust me ze.

Grote schrik

Niet voor niets gaat de telefoon hier erg vaak na rapportgesprekken en voorlopige adviezen. Die telefoontjes gaan over aanvragen voor individuele begeleiding om het rekenen of begrijpend lezen nog even bij te spijkeren. Ouders schrikken zich soms letterlijk een hoedje tijdens zo’n gesprek op school.

  • hoe komt het dat ik dit nu pas weet?
  • Is er een verklaring voor van de kant van school en vanuit jezelf?

Als blijkt dat je kind meer aankan en dit niet terug te zien is in de laatste resultaten, is er vaak nog geen man over boord want: wat er in zit zal er uitkomen met de juiste begeleiding (op school, thuis en eventueel van een remedial teacher). Maar soms wordt daardoor wel erg veel druk gelegd om in korte tijd nog te laten zien wat er echt haalbaar is.

Te laat!?!

Voor velen is het niet van de éne op de andere dag een compleet ander beeld met de cijfers van de prestaties uit de jaren voorafgaand.
Als die ouders bellen is het eigenlijk al te laat.
Hoe graag ik het soms ook zou willen, ik kan helaas nog steeds niet toveren.
In 1,5 tot 3 maanden kunnen geen achterstanden van 2 complete leerjaren worden ingelopen. Deze ouders hebben te lang gehoopt dat het wel goed zou komen of hebben andere prioriteiten gesteld. Mijn advies: kom in actie en bespaar je kind die cito druk!

Kan je kind meekomen?

Vanaf groep 6 wordt er voor de twee vakken rekenen en begrijpend lezen nog zoveel nieuwe stof aangeleerd waardoor het voor je kind moeilijk is om bij te blijven. Soms ligt het tempo te hoog of is de instructie niet duidelijk. Het is zaak om zo snel mogelijk aan de bel te trekken, zowel op school als in je eigen omgeving. Wat kan school doen? Wat kun jij/kunnen jullie als ouder(s) doen? Wie kan extra helpen als dat nodig is? Ga hierover in gesprek met elkaar en zorg dat er in heldere taal en doelen afspraken voor de komende periode worden gemaakt.

Zorg in de maanden richting de citotoetsen/  eindtoetsen niet voor extra druk of stress. Hang er voor je kind geen waarde aan. Ga eens in gesprek met je kind over ‘de cito toets’ wat roept dat op bij jouw kind?
Worden de ogen wijd open gesperd? Verstijfd je kind bijna letterlijk? Merk je niks op het eerste oog maar klaagt je kind daarna over hoofdpijn/buikpijn? Dit zijn allemaal stress signalen.

Stress

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 kinderen stress ervaart en uit 9 van de 10 gevallen daar lichamelijke klachten door heeft ontwikkeld (slecht slapen/ eten, concentratieproblemen, hoofd- of buikpijn zijn de meest genoemde signalen). Dit komt door te veel prikkels én door de prestatiedruk.

In gesprek

Voor die kinderen zijn toetsweken zoals eind januari op de basisscholen een nachtmerrie dus praat er bijtijds over en vraag dan vooral:

  • wat heb je van mij (en de leerkracht) nodig voor het Kerstvakantie is?
  • wat wil je zelf nog graag aanpakken?
  • Heeft je kind genoeg zelfvertrouwen? Dan zal hij/zij misschien aangeven dat er niks nodig is. Vertrouw daar dan op óf als je denkt dat je kind het niet zo goed zelf in kan schatten, check dan nog even bij de leerkracht hoe je kind in de klas presteert.

Tips

HIER nog de tips over hoe je zorgt dat je het niveau van je kind op peil houdt tot de eindtoets. Die tips zijn ook voor de halfjaarlijkse toetsen goed toe te passen. HIER lees je nog tips die ik voor je had net na de thuiswerk periode in juni en HIER voor als het (bijna) zover is. Zo kun je de druk zo laag mogelijk houden. Succes!