De laatste weken op school zijn fijne weken om de reeds geleerde stof te herhalen voor wat betreft automatiseren. De methodes zijn bijna uit, het is deze week extreem warm dus tijd om bewegend leren in te zetten met wateractiviteiten.

Hieronder een aantal tips voor zowel rekenen, (begrijpend)lezen én spelling.

Sponzen

Schrijf antwoorden van de te herhalen tafels op een spons. Doe deze in een bak met water en laat een leerling er één uithalen, het antwoord benoemen en gooien naar zijn/haar duo. Terwijl de spons onderweg is wordt de bijbehorende som bedacht.
Makkelijkere variant: schrijf de sommen op de sponzen en de leerlingen benoemen het antwoord.
Variatie: dit kan ook met sommen tot 10, 20, 100 en grotere getallen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is waterpret-met-sponzen-1024x1024.png

Geheimschrift?!

In plaats van schrijven met stoepkrijt kun je ook schrijven met een penseel/kwast en water op de stoep. Als het erg warm is zal het snel verdwijnen. Dus als je spelling woorden, zinnen met interpunctie of rekensommen opschrijft en je komt een poosje later weer langs het werk is het verdwenen, zo weet alleen de schrijver wat er stond.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Geheimschrift-1024x1024.png

Estafette (met waterballon op pollepel of op vlakke hand)

Verdeel de groep die je begeleid in meerdere kleine groepjes (ook als je dus kleine groepjes buiten de klas of in je praktijk begeleid kun je dit toepassen mits er de ruimte voor is).

Schrijf op waterballonnen synoniemen, verwijswoorden, woorden met een bepaalde lees- / spelling moeilijkheid of rekensommen waarvan het antwoord precies 20/ 50/ 100 is. Zorg dat je 2 bakken hebt. Één bak bij de start van het groepje, en één een stuk verderop.
Geef elke groep een opdracht bijvoorbeeld: zoek alle synoniemen voor ‘wandelen’ uit de bak. Iedere leerling mag om de beurt pogingen wagen. Terwijl de leerlingen zorgen dat de ballonnen niet knappen op de weg terug naar het startpunt, bewegen ze langs een parcours. Lukt het de leerlingen ze heel te houden tot aan het eind? Helemaal op het eind mogen de waterballonnen kapot gemaakt worden door die synoniemen te benoemen en zo hard mogelijk tegen de muur te gooien (of een andere optie die past bij jouw situatie). 

Variatie: Vind je het te veel voorbereiding? Dan kun je ook een teil/ emmer met water neerzetten en daar ijslollystokjes in leggen met de opdrachten die ze moeten zoeken. Daarna via een parcours terug om in de start bak te doen zodat de volgende kan. Na afloop samen checken of het goed is uitgevoerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Waterpret-met-waterballonnen-1-1024x1024.png

Mikken op flessen/ bekertjes water

Zorg voor flessen water of bekertjes gevuld met water. Als je wilt werken met opdrachtkaartjes is het i.v.m. het water wel zaak dat je ze lamineert zodat ze nog hergebruikt kunnen worden. Hang de opdrachtkaartjes aan de bekers of flessen. Laat met een balletje mikken en de opdracht uitvoeren van de fles/beker die geraakt is.
Variatie: Je kunt met een waterpistool laten schieten of ballen laten rollen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Waterpret-mikken-1024x1024.png

Wil je alles nog eens rustig na kunnen lezen? Download dan de PDF ‘Om te bewaren’

Ken je remedial teachers, leerkrachten of ouders die deze tips ook willen ontvangen? Deel het dan gerust met ze via de onderstaande social media buttons!