In de afgelopen jaren zijn veel leerkrachten en scholen aan de slag gegaan met bewegend leren of meer bewegen. Vanuit de overheid is verteld dat meer beweging voor leerlingen beter is omdat onderzoekers dit hadden onderzocht.
Natuurlijk is het goed voor leerlingen om veel te bewegen aangezien ze lange tijden op school stil zitten en niet altijd na schooltijd buiten spelen zoals ‘vroeger’ in het tijdperk vóór social media en digitale games.

Fijn dat scholen hier bewuster mee omgaan en echt tot acties overgaan!

Hot item

Bewegend leren is een hot item sinds een aantal jaren. Leren leuker maken voor leerlingen is iets wat leerkrachten aanspreekt. Zij zien veel leerlingen snel afdwalen en verveeld de nieuwe lesstof aanhoren. Echter is dat niet de hoofdreden om bewegend leren de scholen in te brengen. Bewegend leren is nodig om snellere en betere verbindingen in het brein aan te brengen. Zo beklijft de geleerde stof beter. Daarnaast is de stof sneller op te roepen en kan weer toegepast worden in de dagelijkse praktijk.

Hoe werkt dat dan?

Doordat leerlingen bewegen tijdens het leren van nieuwe stof zijn de hersenen actiever. In meerdere hersengebieden wordt gewerkt aan het leggen van nieuwe en stevige verbindingen tussen wat ze al weten en de nieuwe stof. Hoe steviger de verbinding hoe sneller de leerlingen de leerstof kunnen oproepen en goed kunnen toepassen zonder moeite. Is die verbinding niet zo sterk, dan heeft de leerling moeite om die kennis op te roepen en moet dus als het ware gaan ‘graven in zijn of haar geheugen.’

Kruisen

Nog zo iets ‘nieuws’ voor veel leerkrachten is het gekruist bewegen. Gekruist bewegen wil zeggen dat je lichaam op verschillende manieren zichzelf kan kruisen:

  • voor je lichaam langs—> je armen over elkaar doen
  • diagonaal —> je linkerbeen en je rechterhand tegelijk bewegen
  • achter je lichaam langs—> met je linkerhand achter je lichaam je rechtervoet aantikken

Door gekruiste bewegingen te laten uitvoeren worden beide hersenhelften geactiveerd. Het brein is dus overactief aan het werk om zich te ontwikkelen. Combineer je gekruiste oefeningen met nieuwe leerstof dan kom je dus tot een betere opslag in het geheugen. 

Verschillende gebieden

In het brein heb je verschillende geheugen gebieden: 

  • het visuele gedeelte —> je slaat hier op wat je met je ogen waarneemt
  • Het auditieve gedeelte—> je slaat hier op wat je met je oren waarneemt
  • Het motorische gedeelte —> wat je waarneemt door middel van beweging
  • Het sensorische gedeelte –> wat je waarneemt door middel van tast

Wist je dat de stof die je motorisch op slaat, langer en makkelijker terug te halen is dan wat je visueel of auditief hebt opgeslagen? Dit is dan ook een reden waarom onderzoekers hebben gekeken naar de combinatie van motoriek en leren. 

Ben jij onderwijsprofessional en wil jij je rugzak vullen met nieuwe kennis, ervaring en materialen om tijdens de begeleiding met jouw leerlingen aan de slag te gaan?

Dan is de training “Beweeg en leer- tijd voor actie in de klas” een waardevolle toevoeging! Via deze link lees je er meer over.