Stop met het oefenen thuis en op school van rijen woorden op tempo!

De citotoetsen (waaronder de DMT) staan in januari en februari alweer voor de deur en nu beginnen ouders zich al zorgen te maken over deze toetsen en vragen zich af wat zij er thuis nog extra aan kunnen doen.

DMT

De drie minuten toets (DMT) is zo’n toets. Het is een woordleestoets waarbij kids in drie minuten 3 kaarten met woorden lezen. Kaart 1 is makkelijk, kaart 2 moeilijker en kaart 3 het moeilijkst. Deze toets bestaat om te zien of kids goed kunnen technisch lezen (weet je welke letter er aan welke klank gekoppeld is? Kun je nauwkeurig en snel lezen?).

DMT ten opzichte van AVI

Als je over het algemeen kijkt in een klas naar DMT resultaten en AVI-toets resultaten (tekst leestoetsen, waarbij een leesniveau wordt toegekend) dan zie je meestal dat kids op de tekst leestoets beter scoren. Dit komt omdat ze houvast hebben aan de context (het hele verhaal) én doordat er een hoog fouten percentage ( tot max. 10 woorden op sommige kaarten) toegestaan is.

Snelheid

Massaal wordt er in de klas en thuis geoefend met het lezen van rijen woorden op tempo (ook wel racelezen genoemd). 

Niet doen! Lees liever gevarieerde boeken. Stimuleer leesbegrip en nauwkeurigheid want uiteindelijk heb je meer aan: weten wat je leest in een vloeiend en vlot tempo dan aan snel woorden kunnen lezen.

Negatieve effecten

In de laatste twee jaren als juf voor groep 6 oefenden wij als school ook massaal van groep 3 tot en met groep 8 het snel woordlezen. Ik zag dat dit zijn weerslag had op de kids. Ze werden gefrustreerd, deden alsof ze verder kwamen, lazen woorden amper zoals ze er echt stonden en hadden bovenal geen besef en motivatie voor wat ze aan het doen waren. Op het moment van toetsen sloeg zelfs de faalangst toe. Dit is toch niet wat je in de hand wilt werken?

Verschillen in onderwijsland

Nu zijn er scholen die de DMT niet meer afnemen vanaf de midden-/bovenbouw (zij gaan er vanuit dat kids dan vloeiend en vlot kunnen lezen en voldoende tekstbegrip hebben. Daar ligt voor die scholen de nadruk. Óf zij hebben dezelfde negatieve effecten ervaren en hebben besloten dit niet meer te doen).
Er zijn ook scholen waar de DMT vanaf groep 3-8 nog wel wordt afgenomen én er zijn scholen die de DMT wel afnemen maar volgens de manier van het redzaamheidslezen (hierbij draait het om nauwkeurig lezen en minder om de snelheid. Klik op de link om de algemene informatie te lezen over de DMT als redzaamheidslezen. Dit is goed uitgelegd door Luc Koning). 

Dus…

Kortom een hoop variatie op scholen in aanpak en mogelijkheden.

Mijn tip aan jou: leg de nadruk op gevarieerd lezen (verschillende genres en tekstsoorten) waarbij nauwkeurigheid, vloeiendheid ( een zin in één keer lezen zonder opnieuw woorden te lezen of spellend te lezen) en vlotheid (net als het spreektempo van een kind) de speerpunten zijn!