Kent jouw kind/ leerling synoniemen zodat elke tekst begrepen wordt?

Synoniemen!

Ze zijn van groot belang in een tekst. Om de tekst te kunnen begrijpen moet je weten wat je leest. Maar wat zijn synoniemen dan eigenlijk? Synoniemen zijn verschillende woorden die (bijna) hetzelfde betekenen.
Een voorbeeld hiervan is: najaar-herfst.

Groep 6

Als je een informatieve tekst voor je neus hebt dan worden synoniemen vaak met elkaar afgewisseld om de tekst leesbaar te houden. Voor kids wel zo handig dat zij kennis hebben van synoniemen zodat het voor hen te volgen blijft. Vanaf groep 5 en 6 wordt langzaamaan kennis gemaakt met dit onderdeel tijdens de begrijpend lezen lessen op scholen.

Cito vraagstelling- meer keuze

Vanaf eind groep 6 wordt verondersteld dat kids synoniemen kunnen toepassen in teksten en vragen over de tekst. Ervaring uit de praktijk leert dat kids veel fouten maken in de citotoets- vraagstelling. In citotoetsen worden ze ook regelmatig gebruikt. Vooral in de meerkeuze mogelijkheden bij een vraag. Als een kind nog niet zo’n uitgebreide kennis aan synoniemen bezit, is het knap lastig om te blijven begrijpen waar het over gaat.

Wat kun je er aan doen om synoniemen onder de aandacht te brengen:

  • Benoem en noteer welke woorden synoniemen van elkaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld bij een samenvatting van een toets (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur)
  • Achtergrond kennis over dit onderwerp ophalen. Vraag: wat weet je al over het onderwerp. Zo wordt er in de hersenen verbinding gelegd tussen de al opgedane kennis en de nieuw te leren stof.
  • Laten opzoeken in een woordenboek
  • Een synoniemenboekje of -muur aanleggen zodat de kennis m.b.t. synoniemen zichtbaar groeit

Doe jij het maar

Wil je dat jouw kind/leerling alle teksten de baas wordt? Maar wil je dat ik je kind begeleid? Vanaf maandag 11 november start de laatste begrijpend lezen training van dit jaar. In slechts 6 momenten behandelen we essentiële begrijpend lezen vaardigheden aan de hand van een stappenplan.

We gaan samenvatten (en dit verwerken in mindmaps). We werken met synoniemen, verwijswoorden en signaalwoorden. Daarnaast werken we ook nog aan de algemene woordenschat en wisselen we de teksten af met spelvormen.

Zo is jouw kind net voor de feestdagen een echte tekstenbaas. Je kind gaat met positieve ervaringen en een dosis zelfvertrouwen de kerstvakantie in zodat hij/zij de toetsperiode in het nieuwe jaar goed doorstaat.