Afgelopen donderdagochtend zat ik niets vermoedend in de auto. Op weg naar de school waar ik als remedial teacher werk en hoorde het nieuws op de radio: de plannen van de denktank voor het ‘curriculum.nu.’ Mijn nekharen gingen rechtovereind staan na het horen van de zin dat ze saai onderwijs willen voorkomen en dus alvast maar statistieken en andere vakken aan willen bieden op de basisschool.

Mijn eerste gedachte: dit meen je niet! Wie heeft dit verzonnen?

Doorzetten

Ik weet precies wie er zeggen dat het saai is: de kids die niet geleerd hebben zich vast te bijten in ‘moeilijke’ stof.
Kids die niet weten welke strategie ze moeten hanteren om opgaven op te lossen. Laat leerkrachten ze eerst maar eens de cognitieve vaardigheden die nodig zijn om probleem oplossend te kunnen denken versterken. En de executieve functies leren te gebruiken. Die hebben ze nodig om te kunnen plannen en regelen, overzicht te kunnen bewaren, flexibel te zijn, door te zetten. Net als een positieve groei-mindset.
Dat lijkt mij een heel stuk belangrijker vóórdat leerkrachten zich helemaal opnieuw moeten laten scholen in vakken waar ze zelf geen kennis of ervaring van hebben (over werkdruk gesproken… dat laat ik hier nu verder even buiten).

Breuken

Een ander onderdeel uit de denktank was al voor de zomervakantie bekend (over het rekenonderwijs op de basisschool). Er werd gesproken over het afschaffen van bepaalde basisstof van nu, zoals het fenomeen breuken. Dit zou te moeilijk zijn en de lesstof die nu in groep 6 dagelijkse kost is, zou dan pas vanaf groep 8 moeten worden aangeboden. Belachelijk! Dat vond ik toen al maar hield het nog even voor mijzelf.

Het groeit ze boven de pet

Nu er weer- in mijn ogen- zo’n raar idee naar buiten komt, vind ik dat ik niet langer mijn mond kan houden.
In de afgelopen 3,5 jaar die ik nu als zelfstandig remedial teacher op vele scholen kom, zie ik kids afhaken in de midden- en bovenbouw omdat het rekenen en lezen ze boven de pet groeit. Daarnaast schieten de woordenschat niveaus achteruit waardoor opdrachten in een taalboek, begrijpend lezen teksten of verhaaltjessommen moeilijk te begrijpen zijn.
Dat vind ik erg zorgelijk. Zeker als er dan een denktank is die bedenkt dat we basisvaardigheden op onder andere rekengebied maar moeten afzwakken en dan meer tijd moeten maken voor statistieken en techniek.

Verwonderen

Statistieken? Zolang er in groep 6,7, of 8 nog kids zijn op hun vingers tellen, nog spellend lezen en tafels niet meer kunnen automatiseren? Kom op zeg! Zorg eerst maar eens voor de basisvaardigheden zoals tafels, breuken, verhoudingen en procenten voordat je kids kunt leren omgaan met statistieken. Hoe denk je dat kids een diagram kunnen lezen (of maken) als ze niet eens weten wat een kwart van 280 is? Ik verwonder mij zeer over deze ‘veranderingen’ die men wil doorvoeren in het onderwijs, juist nu er ook onderzoeken zijn dat bijvoorbeeld het Nederlands leesonderwijs op plek 63 van de 65 staat t.o.v. andere landen om ons heen…
Ik ben heel benieuwd hoe jij tegen deze onderwijsveranderingen aankijkt.