Vaak komen ouders hun kind aanmelden met een hulpvraag voor begrijpend lezen.
In de afgelopen jaren is dan gebleken dat het kind moeite heeft en/ of de resultaten dalen naarmate de stof moeilijker wordt.

De voorloper
Eigenlijk begin je al met de voorloper van begrijpend lezen zodra je kind je hoort en daar het begrip aan kan koppelen:

  • kruip maar naar je flesje
  • pak je jas
  • doe het blokje maar in de bak

Zodra de kids in de kleuterfase komen kun je wat grotere taken aan ze
vragen:

  • pak je beker en je bord
  • pak je jas en je sjaal
  • ruim je prikmatje en je prikpen op in de juiste kast 

Enkelvoudige of meervoudige opdracht
Deze enkelvoudige en meervoudige opdrachten die je een kind laat uitvoeren zijn goede controle handelingen om te zien of je kind de opdracht begrepen heeft.

Heeft je kind:

  • je gehoord?
  • je begrepen?
  • Kan je kind dat verwerken tot een handeling? 

Dan zijn daar al meerdere breinprocessen aan vooraf gegaan (daar zal ik nu verder niet op in gaan, vind je het interessant? Stuur dan een berichtje).

Het begint al in de kleuterklas
Vanaf de kleuterklassen wordt er op veel scholen getoetst met taal en rekenen voor kleuters.
Ook hier komen dan al begrijpend luisteren verhaaltjes voor in een nog uitgebreidere variant dan een simpele meervoudige opdracht zoals in de voorbeelden hierboven.
Ze moeten zelfs nu kritischer luisteren en letten op de details die aan bod komen in het verhaal en al zelf inschatten of die details dermate belangrijk zijn.
Een voorbeeld hiervan:
Saar gaat haar koffer inpakken: ze pakt alvast haar favoriete zwempak want haar bikini laat ze thuis. Saar pakt ook een nieuw leesboek en haar kleurpotloden in. Haar moeder zorgt voor de rest.
Wat heeft Saar al in gepakt van haar zwemspullen?

Details: misleidend of belangrijk?
Naarmate de kids ouder worden, wordt de vraagstelling ingewikkelder of komen er meer misleidende details in een verhaaltje of zelf te lezen tekst. Zaak is dan dat je kind al kritisch genoeg kan luisteren en kan onderscheiden wat wel en niet belangrijk is. Wat hier heel goed bij helpt is het visualiseren in je hoofd: het voor je zien van wat er wordt verteld/ of wat er staat in de tekst.

Alle teksten de baas worden
In de groepstraining ‘Alle teksten de baas’ voor kids in groep 5-8 werken we ook aan deze twee vaardigheden zodat het begrijpend lezen nóg beter zal lukken. Natuurlijk niet alleen bij begrijpend lezen maar ook bij andere vakken, later op de middelbare school en in de verdere toekomst: brieven van de gemeente of belasting enz.
Kortom ze zijn dan na die 6 lessen echt álle teksten de baas.

Viel de score op het rapport wat tegen of kan je kind wel een superstart gebruiken in het nieuwe schooljaar?
Op woensdagmiddag 11 september start er weer een nieuwe groepstraining van 13.00 tot 14.30 uur.
In 6 lessen van 1,5 uur is jouw kind echt álle teksten de baas want we werken aan begrijpend lezen, luisteren, woordenschat, tekstverbanden, (cito)toets vraagstellingen en samenvatten zodat jouw kind de rest van zijn of haar leven alle vaardigheden in huis heeft om welke tekst dan ook te begrijpen en te gebruiken.
Gun je kind die kans en meld je kind hieronder aan en lees meer informatie over deze training.