Reken en spelling bootcamp

  • Beleeft jouw kind geen plezier in het leren van rekensommen tot 20, tafels of spellingwoorden?
  • Heeft je kind een hekel aan het stampen van de sommen of spellingregels?
  • Is jouw kind onzeker over hoe snel het antwoord geeft op een vraag?

Dan is een bootcamp iets voor jouw kind!

Tijdens een reken- of spellingbootcamp zijn kinderen 2 x 2,5 uur intensief bezig met automatiseren.
Dit gebeurt in een klein groepje (max. 8 kinderen per keer) d.m.v. beweging, spel en kleur.
Je kind krijg instructie die aansluit bij zijn/haar leerbehoeften.
Door de combinatie van kleur, symbolen en beweging leren de hersenhelften intensief samen te werken.
Het automatiseringsproces wordt zo versneld en geoptimaliseerd.
Bij deelname van de bootcamp (2x 2,5 uur) ontvangt je kind een deelnamecertificaat.
Na afloop heeft je kind een enorme boost gekregen op het gebied van:

  • automatiseren
  • plezier in leren
  • zelfvertrouwen

Liever 1-op-1 begeleiding of de uren over meerdere momenten verdelen? Vraag naar de mogelijkheden.

Tarieven:
Bootcamp in groepsverband 2 x 2,5 uur €75 per kind
Lees hieronder alle informatie over de verschillende bootcamps.

Automatiseren t/m 20
01 en 08 juni 2018

Kinderen in groep 3 zijn druk bezig met het verkennen van de getallenlijn en het automatiseren van sommen t/m 20.
Heeft je kind moeite met snel antwoord geven op sommen zoals: 10-2 of 13+7?
Tijdens dit bootcamp zijn kinderen intensief bewegend en spelenderwijs bezig met erbij en eraf sommen t/m 20.

Aanmelden

Automatiseren tafels (2,3,4,5,6,7,8,9)
30 mei en 6 juni 2018

Vanaf groep 4 worden de tafels 1-10 aangeboden en in groep 5-8 hebben kinderen die kennis nog dagelijks nodig. Fijn is het dan wanneer je geen moeite meer hoeft te doen om de sommen uit te rekenen maar ze zo kunt opnoemen.
Stampen van tafelsommen ervaren veel kinderen als saai en niet leuk.
Deze bootcamp bied dan een perfecte uitkomst!
Kinderen zijn intensief bewegend en spelenderwijs bezig met het automatiseren van de tafelsommen.
Per dag worden er 4 tafels aangeboden.

Aanmelden

Spelling 16 en 23 mei 2018

Wanneer is het nou mollen of molen, bomen of bommen?
Wanneer schrijf je een ei of ij?
Dat zijn een aantal onderwerpen die aangeboden worden in dit bootcamp.

Vanaf eind groep 3 maakt je kind voor het eerst kennis met spellingregels. In de eerste helft van het jaar ligt voornamelijk de nadruk op de leesvaardigheid en het spellen van klank zuivere woorden (je schrijft ze zoals je ze zegt).
Nadat je kind dit geleerd heeft komen er ieder leerjaar regels en verschillende categorieën aan bod.
Woorden met au/ou, ei/ij zijn hier een voorbeeld van.
Tijdens het spellingbootcamp zijn kinderen intensief bewegend en spelenderwijs bezig met het leren automatiseren van spellingregels of speciale categorieën zoals:  woorden met -gt of -cht, ei/ij, au/ou en die lange en korte klanken.

Aanmelden